Zarząd

Tadeusz Jacewicz

Prezes zarządu

Dyrekcja

Anna Małcużyńska

Dyrektorka agencji