23 lipca 2020

Wczesne objawy jaskry kamufluje… mózg chorego?

Dlaczego cierpiący na jaskrę zazwyczaj długo nie zauważają postępującego upośledzenia […]