Okno V82 ProSafe
11 kwietnia 2016
FLOWER EXPO POLSKA 2016
7 października 2016

Setny implant

Jubileusz wszczepienia 100-go implantu

w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy

 

Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy to miejsce z prawie 100-letnią tradycją, a obecnie jedna z najnowocześniejszych placówek w Polsce. Dumą Szpitala jest Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej w którym grupa ekspertów każdego dnia pomaga najmłodszym rozwiązywać ich problemy związane z narządem słuchu. Specjaliści z powodzeniem wykonują operacje implantacji, przywracając swoich małych pacjentów do świata dźwięków. Obecnie Szpital obchodzi jubileusz wszczepienia setnego implantu. W tej chwili na wejście w świat dźwięków czeka około 50 małych pacjentów. Tymczasem bydgoska lecznica wykonuje rocznie do 20 takich zabiegów.”

Od przeszło 8 lat kadra medyczna Szpitala Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeprowadza operacje wszczepiania implantów słuchowych dzieciom. To jedyna w Polsce placówka, która wykonuje zabiegi tylko najmłodszym. W 2008 roku eksperci z Bydgoszczy przeprowadzili pierwszy zabieg wszczepienia implantu zakotwiczonego, a od 2010 roku realizowany jest Dziecięcy Program implantów ślimakowych. Ponadto Oddział Otolaryngologii jest ośrodkiem referencyjnym Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.

 

Na czele personelu stoi jeden z najlepszych  chirurgów otorynolaryngologów w kraju, dr n. med. Józef Mierzwiński, który z ogromnym oddaniem walczy o zdrowie swoich pacjentów, traktując każdego bardzo indywidualnie. Jak mówi mama jednego z pacjentów: Doktor Mierzwiński wraz z zespołem zna wszystkich, pamięta przypadek każdego pacjenta, co świadczy o niesamowitym zaangażowaniu w leczenie każdego dziecka. Nasze dzieci uwielbiają doktora Mierzwińskiego.

 

Oddział Otolaryngologii od wielu lat specjalizuje się szczególnie w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha u dzieci i w leczeniu niedosłuchów. Leczenie dziecka z niedosłuchem jest to bardzo kompleksowy proces, dlatego nazywany jest programem. Obejmuje on szczegółową i niejednokrotnie trudną diagnostykę, chirurgię oraz bardzo intensywną, składającą się z wielu etapów rehabilitację. Dzięki tym trzem elementom specjaliści z naszego Szpitala z powodzeniem mogą wprowadzać dzieci w świat dźwięków – podkreśla dr n. med. Mierzwiński.

 

 

Operacje wszczepiania implantów słuchowych są w Polsce w pełni refundowane przez NFZ. W bydgoskim szpitalu wykonywanych jest rocznie około 15 operacji, jednak potrzeby placówki są znacznie większe. Liczba ta nie wynika z małego zainteresowania implantacją lub zmniejszającą się liczbą dzieci z niedosłuchem. Jak mówi doktor Mierzwiński: Dzieci głuchych rocznie rodzi się jedno na tysiąc. Problem stanowią niewystarczające środki finansowe kierowane z budżetu na implantację. Potrzeby wynikają z trzech podstawowych przyczyn: nowoczesne trendy leczenia zmierzają ku temu, aby pacjenci mogli słyszeć obustronnie. Oznacza to konieczność wszczepienia dwóch implantów słuchowych. Niejednokrotnie zabieg taki należy wykonać bardzo szybko, zanim zarosną ślimaki znajdujące się w uchu wewnętrznym. Drugą potrzebą jest wymiana zewnętrznej części implantu, którą jest zużywający się po 5 latach elektroniczny procesor mowy. Jak dodaje doktor: Aktualnie potrzebujemy dwukrotnie więcej implantów słuchowych niż otrzymaliśmy od Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zwiększyć liczbę zabiegów realizowanych każdego roku w placówce w Bydgoszczy, tak, aby pomagać jak największej liczbie oczekujących na zabieg dzieci, które dzięki implantacji mogą być częścią świata dźwięków.

 

Kontakt dla mediów:

Dr n. med.  Józef Mierzwiński
Ordynator Oddziału Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej
Dziecięcy Program Implantów Ślimakowych
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 44
85-667 Bydgoszcz
tel.: +4852 3262170
fax: +4852 3262101
larngologia@wsd.org.pl
www.wsd.org.pl