SIGMA International (Poland) Ltd Sp. z o.o.
ul. Olesińska 2
02-548 Warszawa

+48 22 626 96 74
+48 22 628 24 04
+48 22 629 84 72

sigma@sigma.com.pl

NIP:118-00-14-204
REGON: 012057976

Nr konta bankowego: 82 1500 1126 1211 2000 2852 0000
III Oddział Kredyt Bank S.A. w Warszawie

Sigma_2